עורכי דין מכרזים

עורך דין מכרזים

בשנת 1990, נחקק חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.

החוק הטיל חובת מכרז בדין חרות על הממשלה, על החברות הממשלתיות, על התאגידים שהוקמו בחוק, ועל גופים ציבוריים נוספים ( להלן : " הגוף המפרסם ").

מקור החובה

לצורך הדוגמה, נביא את מקור חובת המכרזים המוטלת על עיריות:  חובה אשר נובעת מפקודת העיריות ( נוסח חדש), אשר קובעת בסע' 197 כדלקמן :

" לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי ".

סעיף 198 לפקודה קובע כי "השר יקבע בתקנות את צורת המכרז, ואת דרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, ורשאי הוא לקבוע בהן סוגים של חוזים כאמור, שבהם רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז כלל".

דהיינו, חובת עריכת המכרז על עיריות קבועה בחוק.

וההוראה הינה כללית וגורפת, ואומרת כי כל העברת מקרקעין או טובין – וכל הזמנת טבין או ביצוע כבודה כלשהי יהיו חייבים במכרז – אלא אם אותו מכרז פטור ממכרז על פי תקנות שר הפנים.

הכנת המכרז

ברשות מקומית, ההחלטה על פרסום המכרז היא בידי ראש הרשות, אך לפרסום המכרז יש להקדים עבודות הכנה ובדיקות מתאימות במטרה לקבל את ההצעה הטובה ביותר.

להכנת המכרז בידי הגוף המפרסם, יש חשיבות רבה.  נדרש מהגוף המפרסם שניירת המכרז תהיה ברורה, שניסוח המכרז יהיה קפדי ובהיר. וכך יהיה ניתן למנוע מחלוקות וסכסוכים בעתיד.

מה צריכה לכלול ניירת המכרז ?

מסמכי המכרז צריכים לכלול בו את כל הניירת הרלבנטית למגיש המכרז.  וכן כל פרט אשר זקוק מגיש המכרז המדובר לדעת עליו.

סעיף 10 לתקנת העיריות ( מכרזים) מגדיר למשל את סוגי המסמכים שצריך לכול מכרז של רשות מקומית.

אין הדבר שונה מהותית מרשות לרשות, גם גופים ממשלתיים אחרים, או תאגידים מכח חוק, אשר מפרסמים מכרז, צריכים לכלול את כל המסמכים הרלבנטיים למכרז.

בין היתר בניירת המכרז נוכל למצוא : חוזה ביצוע עם אישור עורך דין מגיש המכרז בתחתיו. תצהירים חתומים בפני עורך דין. נוסח ההודעה על פרסום המכרז. תצהיר בדבר אי תיאם מכרז חתום ע"י עורך דין.
במידה ומדובר במכירת מקרקעין, גם את פרטי המקרקעין, נסח טאבו, הסכם חכירה וכדומה.

המעטפה בה יוגש המכרז

ברוב המקרים, בתנאי המכרז, תובהר הדרך בה צריך להגיש את המכרז. את החלוקה למעטפות, הצעות המחיר, ואת המלל אשר צריך להיות כתוב על גבי המעטפה עצמה.

הדרישה לכתוב על המעטפה את מספר המכרז, ללא שם, די ברורה. הדרישה הזו באה כדי למנוע טעות בהגשה, וכן כדי למנוע אפשרות של תרמית בהגשת מסמכי המכרז.

כל מסמכי המכרז צריכים להיות מוגשים במעטפות זהות שעל גביהן מופיע מספר המכרז בלבד ללא כל פרט המזהה את המציע שמסמכיו כלולים במעטפה.
מובן כי דרישה זו תשתנה מעת לעת בהתאם לסוג המכרז וזהות הגוף שפרסם את המכרז.

לסודיות המשתתפים במכרז חשיבות רבה, כי מדובר בתחרות שיכולה לעיתים להיות צמודה בין מספר מתחרים בענף מסוים.

לעיתים, משתתף במכרז יכול " לארוב" ליד תיבת המכרזים, ובכך ללמוד מיהם המתחרים שלו שהגישו גם הצעה. ולכן רצוי לשמור בכל מכרז ומכרז על סודיות.

תנאים מקדמיים או בשמם " תנאי סף "

העיקרון המשמעותי ביותר בדיני המכרזים שנקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון הינו כי אין לשקול הצעות אלא על פי התנאים שצוינו בתנאי המכרז.
עקרון זה מהווה את מהות השוויון והתחרות בדיני המכרזים.

ברוב המכרזים שמפורסמים, ניתן למצוא היום תנאי סף שנקבעים לצורך השתתפות במכרז על ידי מציע.
בין כלל התנאים המקדמיים ניתן לראות כי לעיתים נדרש ותק מסוים, נסיון, מחזורים כספיים, כח האדם שברשות המציע וכו'.  

חשוב מאד שהגוף המפרסם יקפיד בניסוח תנאי המכרז באופן שיאפשר לזהות חד משמעית מהם התנאים המוקדמים לעצם השתתפות במכרז ומהם התנאים שאינם תנאי הסף, כגון עמידה בלוח זמנים, הגשת ערבויות בעת הזכייה, דרישות של ביטוח וכדומה.

מתי נזדקק לעורך דין מכרזים ?

בכל מכרז, ניתן יהיה למצוא כי במסמכי המכרז נדרשות גם חתימות עורך דין על המסמכים השונים.

לאור העובדה שמכרז מוגש במעטפה והוא בדרך כלל מיועד לגוף ציבורי – דורשים ממגיש המכרז שחתימותיו יאומתו בפני עורך דין.

גם בתצהירים, וגם על ההסכם, תזדקקו לעורך דין למכרזים שילווה אתכם.
מומלץ גם, לקחת עורך דין עוד משלב פרסום המכרז שילווה אתכם בכל שלבי הגשת המכרז, ויסביר לכם בדיוק מהם המסמכים שהנכם נדרשים אליהם במסגרת הגשת המכרז , מהי דרך הגשת המכרז והיכן נדרש מגיש המכרז לחתום.
ובכך תהיו מכוסים מכל הכיוונים ותעלו את סיכוייכם לזכייה במכרז.

כמה עולים שירותיו של עורך דין מכרזים ?

 

מחיר עורך דין לליווי מכרז משתנה ממכרז למכרז, לעיתים כל מה שתצטרכו מעורך הדין הוא לחתום במקום שנדרשת חתימת עורך דין בלבד ולעיתים השירות שתבקשו הוא ליווי בכל שלבי המכרז.
עלות עורך דין מכרזים תתחיל במאות שקלים בודדים במקרים הפשוטים ועד לסכומים גבוהים יותר, הכל תלוי במספר החתימות ובמורכבות המכרז.
נדגיש, כי משרדנו מלווה מאות חברות ועוסקים שמגישים מכרזים באופן שוטף ומעודד הגשת מכרזים וכשצריך להתחשב במחיר אנו עושים זאת.

כמו כן, שימו לב שבמידה ומגישת המכרז הינה חברה בע"מ, יש להידרש גם למסמכי ההתאגדות של החברה כגון תעודת התאגדות, תקנון, נסח חברה. וכן פרוטוקול מורשה חתימה שמראה  על המוסמכים לחתום על המכרז בשם החברה.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדנו בטל' 09-9550777 בכל עניין ובמידת הצורך להגיע לפגישה ראשונית ללא עלות על מנת לאמוד את העלות של חתימת עורך דין למכרז.

הכותב הוא עורך דין אלון לוי, מתמחה בהגשת מכרזים ובעל נסיון רב בכל הקשור לדיני מכרזים.

משרדנו ישמח לסייע לכם  בכל עת ! חייגו : 09-9550777

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו !

משרדנו יושב בדרך מגדיאל 5 הוד השרון, ( צומת דרך רמתיים, רחוב הבנים ודרך מגדיאל) וכן נותן שירות גם בערים הסמוכות כמו כפר סבא ורעננה.

***המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת

5/5 - (210 votes)
אלון לוי, עו"ד

אלון לוי, עו"ד

ליעוץ חייגו 09-9550777

שתף מאמר זה