יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך | כל מה שצריך לדעת

במאמר זה נסקור את הכלי המשפטי הייחודי שנקרא " ייפוי כח מתמשך" שנכנס לתוקף  ע"פ החוק ביום 11.4.2018

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

תיקון מס' 18 לחוק הוא סוג של מהפכה !

התיקון הוא סימן דרך להתייחסות שונה לאוכלוסיות שהתייחסו אליהם בצורה שונה בעבר.

לפני התיקון, האלטרנטיבה הכמעט יחידה הייתה מינוי אפוטרופוס לאדם שלא מסוגל לטפל בענייניו.

מינוי אפוטרופוס נעשה ע"י בית משפט או ביה"ד השרעי, אפוטרופוסים הם בדרך כלל בני משפחה ובשאר המקרים תאגידי אפוטרופסות.

אפוטרופסות יכולה להיות על גופו ורכושו של אדם.

מתי אפוטרופסות מסתיימת? כאשר קטין הופך לבגיר, פטירה, או החלטת בית משפט על ביטול.

תיקון מס' 18 לחוק פורסם ביום 11.4.2018.

במסגרת התיקון, נכנס המכשיר המשפטי החדש לעולם שנקרא "ייפוי כח מתמשך" .

 ייפוי כח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי עליו נמשיך לפרט במאמר זה.

מהו ייפוי כח מתמשך?

בייפוי כח מתמשך, "הממנה", נותן את הוראותיו לעתיד, לרבות מי יהיה מיופה הכח שלו במקרה שהממנה יהפוך ללא כשיר משפטית.

ייפוי כח משפטי זהו כלי  משפטי ייחודי לתכנון עתידי, במסגרתו הממנה מחליט מי ינהל את ענייניו אם חלילה לא יגיע למצב שלא יכול לנהל אותם בעצמו ובאיזה אופן.

ייפוי כח מתמשך יכול להוות חלופה לאפוטרופסות, ואין צורך באישור בית המשפט אלא בעריכתו מול עורך דין אשר מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.

הרציונל הוא שאני קובע לעצמי מי יטפל בענייני ואת אופן הפעולה של הטיפול בענייניי למקרה שלא אוכל לטפל בעצמי.

 ברגע שלא אוכל לטפל בענייני יפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף ומי שמיניתי שינהל את ענייני ימונה לטפל בהם. 

כמו כן, ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך לגבי עניינים רפואיים בלבד.

הגורמים המעורבים בייפוי כח מתמשך :

"הממנה" – מייפה הכח

התנאים הם שהממנה יהיה בגיר, וכן בעל כשירות

ההגדרה לבעל כשירות :  " מי שמסוגל להבין את משמעות הייפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות " סע' 32א לחוק.

כלומר – על הממנה להבין את המשמעות של מתן ייפוי מתמשך

"מיופה הכח"

יש לבחור את זהות מיופה הכח, אדם אחד או מספר אנשים

מיופה כח מחליף, מומלץ במיוחד אם נקבע מיופה כח אחד

קביעת אופן הפעולה של מספר מיופי כח – לבחור האם צריך את הסכמתם של כולם לכל פעולה או מספיק הסכמה של אחד מהם.

מינוי מיופה כח לפי נושאים – ניתן ליפות את כוחם של כל אחד ממיופי הכח לעניין אחר.

לדוגמא, אם אחד מילדינו עורך דין והשני רואה חשבון, ניתן לחלק ביניהם את ייפוי הכח לפי מה שמתאים להם.

מי לא יכול להתמנות?

פושט רגל שלא ניתן לו הפטר, או חייב מוגבל חמור.

מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין

מי שמספק לממונה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין

מי שעורך הדין שעורך את ייפוי הכח המתמשך לא להיות מיופה הכח במסמך.

מיופה הכח – סמכויות סע' 32ו' לחוק

הכלל – כל מה שהיה בסמכות הממנה בקשר לעניינים שבייפוי הכח הוא בסמכותו של מיופה הכח לבצע לאחר הכניסה של ייפוי הכח לתוקף

 

איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצעה אישית – מיופה הכח לא יבצע פעולה כמו המרת דת, אימוץ , השתתפות בבחירות.

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי כח המתמשך :

דוגמת מתן תרומות, מתנות, או הלוואות עד 100,000 ₪ ופעולות משפטיות בגובה 100,000 עד 500,000 ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

פעולות הדורשות אישור פסיכיאטר-  במקרה של כבילת רצון בנוגע לטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.        

פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש – דוגמת עסקאות נדל"ן, עיזבון, מתן תרומות, מתנות, או הלוואות מעל גובה 100,000 ₪ ופעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסכמה מפורשת, או מעל 500,000 ₪ אם ניתנה הסכה מפורשת.

כלומר, בעסקת נדל"ן תמיד נצטרך את אישור בית המשפט.

מיופה הכח – ניגוד עניינים

הכלל – מיופה הכח אינו מוסמך לייצג את הממנה בפעולות הבאות :

בפעולה משפטית בין הממנה למיופה הכח או קרוביו.

בפעולה משפטית בין שני ממנים שיש להם אותו מיופה כח.

 

מיופה הכח – חיובי מיופה הכח ( סע' 32ז לחוק)

"מיופה הכח יפעל בשקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות, וינהג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו"

אחריות מיופה הכח – במקרים רבים מיופה הכח יהיה אחראי לנזק שגורם לאגם או לרכושו.

מיופה הכח – דרכי פעולה

המחוקק קבע תנאים רבים אשר על מיופה הכח לפעול על פיהם, למשל, על מיופה הכח לפעול לשמירה על כבודו ופרטיותו של הממנה, על מיופה הכח לשתף את הממנה, למסור לו הסברים מתאימים ולמסור לו מידע שיכול להיות חשוב לו.

ככל והממנה יכול להבין דברים מסויימים, על מיופה הכח לשתף אותו בכל ההחלטות שהוא מסוגל להבין אותן ולתת את דעתו עליה, כמו כן על מיופה הכח לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים של הממנה וכן לשתף אותו בחיי קהילה, ולגרום לו לשמור על קשר עם בני משפחה וחברים.

דרכי קבלת החלטות

על מיופה הכח לקבל החלטות ביחד עם הממנה ככל וניתן לקבל עם הממנה ביחד את ההחלטה, כל מה שמיופה הכח עושה צריך לעשות ביחד עם הממנה עד כמה שאפשר, להסביר לו את המשמעות של כל החלטה, ולהסביר לו את היתרונות והחסרונות בכל החלטה שצריכה להתקבל.

על מיופה הכח תמיד להעדיף את רצון הממנה ואם לא ניתן לברר את דעתו כרגע צריך לברר את רצונו עם קרוביו ויש תמיד להעדיף את טובת הממנה ומה הוא היה מעדיף במצב הנתון.

כמו כן, יש לממנה אפשרות "לכבול" את רצונו הקודם על פני רצונו העתידי, הרציונל הוא שהממנה מורה כשהוא צלול על הוראה מסוימת ושהוא לא מעוניין שדעתו תוכל להשתנות בעתיד לגבי עניין מסוים.

למשל, אם אדם מורה שלא יעבירו אותו למוסד מסוים, הוא יכול להורות שלא משנה מה תהיה דעתו בעתיד, אין להתייחס אליה ולהתייחס רק להוראה הכתובה בייפוי הכח.

ככל והממונה מתנגד לפעולה מסוימת שמיופה הכח מעוניין לעשות, ומיופה הכח חושב שזה לטובת הממנה, מיופה הכח לא יפעל בניגוד לרצון הממנה ויש לפנות לבית המשפט ולקבל ממנו הנחיות בעניין זה.

מיופה הכח – פעולות חובה

שמירת תיעוד לגבי החלטות מהותיות, פעולות שפעל ומסמכים מהותיים.

להבדיל מאפוטרופסות – אין חובה לעדכן את האפוטרופוס הכללי בפעולות מיופה הכח.

כמו כן, ניתן לתת שכר למיופה הכח רק אם נקבע בייפוי הכח מראש את שיעורו של השכר.

עורך דין ייפוי כח מתמשך

עורך דין שעורך ייפוי כח מתמשך חייב להיות עורך דין שעבר הכשרה להכנת ייפוי כח מתמשך ע"פ תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות

משרדנו מתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך וכן עורכי הדין שבמשרד עברו את הכשרת ייפוי כח מתמשך ע"פ החוק.

ראוי לציין כי עורך דין אשר יש לו עניין אישי בייפוי הכח לא יכול לערוך ייפוי כח מתמשך לממנה וכמו כן, אינו יכול להיות מיופה הכח של הממונה במידה והוא עורך את ייפוי הכח.

במסגרת עריכת ייפוי כח מתמשך עורך הדין חייב לשבת בפגישה לבד, רק עם הממנה ולהסביר לו את המשמעויות של ייפוי הכח.

הבהרה – עורך הדין והממנה חייבים לשבת בפגישה לבד ללא מיופה הכח לפחות פגישה אחת.

לגבי כשירות הממנה- ככל ולעורך הדין יש ספק בדבר כשירותו המשפטית של הממנה, יש לצרף חוות דעת רפואית בדבר היכולת של הממנה להבין את משמעות המסמך.

 

האדם המיודע ( סע' 32 ט"ז לחוק)

האדם המיודע הוא אדם לו מיופה הכח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכח ובתנאים שיוגדרו על ידי  הממנה.

המיודע, יוכל להגן על האינטרסים של הממנה באמצעות קבלת דיווחים שוטפים על פעולותיו של מיופה הכח.

האדם המיודע יקבל הודעה מהאפוטרופוס הכללי על כניסתו של ייפוי כח מתמשך לתוקף.

כמו כן, ניתן למנות חליף למיודע למקרה שהמיודע לא יוכל לשמש כאדם מיודע בעתיד.

אין חובה על הממונה למנות אדם מיודע, אך הדבר מומלץ.

 

השלבים "בחיי" ייפוי כח  מתמשך

השלב הראשון הוא עריכת מסמך ייפוי כח מתמשך אצל עורך דין המתמחה ומוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.

השלב השני הוא הפקדה של ייפוי הכח המתמשך לאחר חתימה של כל הגורמים הרלוונטיים.

לאחר הגשה מקוונת של הטופס ע"י עורך הדין, יש לשלוח עותק מקורי בתוך 14 ימים לאפוטרופוס הכללי.

יובהר – כי הפקדת ייפוי הכח המתמשך הוא תנאי לתוקפו .

השלב השלישי הוא כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך, ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף  במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר. כלומר מהרגע שאדם לא יכול לטפל בענייניו עוד.

תנאי שני לכניסת ייפוי הכח לתוקף הוא שמיופה בכח שלח הצהרה שהתנאים לכניסה לתוקף התקיימו.

כמו כן, הממנה רשאי לקבוע את הדרך בה יקבע מתי הוא אינו מבין בדבר, וזאת באמצעות :

  1. חוו"ד מומחה.(ברירת המחדל)
  2. בדרך אחרת, ובלבד שלא לפי החלטת מיופה הכח בלבד.

כיצד ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

על מיופה הכח ליידע את הגורמים הבאים :

  • הממנה
  • קרוב שהממנה מתגורר אצלו או למנהל המעון
  • אדם נוסף, ככל שנקבע ע"י הממונה

על מיופה הכח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף לאחר קיום חובת הידוע בהתייצבות באפוטרופוס הכללי

קבלת מידע

ממועד הכניסה לתוקף זכאים קרובי הממנה ומיודעים לקבל מידע חלקי, אלא אם הוגבלו על ידי הממנה.

כלומר, אם הממנה מעוניין להגביל את המידע לקרובים יש להורות זאת במפורש בייפוי הכח המתמשך.

השלב הרביעי הוא פקיעת ייפוי הכח המתמשך, למשל במות הממנה ייפוי הכח פוקע כ90 ימים לאחר מות הממנה.

הרציונל הוא שמיופה הכח יוכל להמשיך לעשות פעולות במשך 90 ימים לאחר מות הממנה, לדוגמא : לשלם חשבונות, לשלם לעובד סיעודי וכו'.

מהן עילות הפקיעה של ייפוי כח מתמשך ?  ( סע' 32 כ"ב לחוק)

  • הממנה יכול לקבוע תנאים בהם יפקע ייפוי הכח
  • פטירת הממונה או מיופה הכח ( ככל ואין מיופה כח חליף)
  • אם חדלו להתקיים תנאי הכשירות במיופה הכח ( ככל ואין מיופה כח חליף)
  • מיופה הכח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו רוצה לשמש יותר כמיופה כח, ברגע זה פוקע ייפוי הכח – על מיופה הכח להודיע גם לבן הזוג
  • מיופה הכח היה בן זוגו של הממנה והזוגיות ביניהם הסתיימה

ביטול בידי הממנה

הממנה יכול לאחר הכניסה לתוקף לבטל את ייפוי הכח המתמשך על ידי הודעה למיופה הכח ולאפוטרופוס הכללי.

ישנה אפשרות לעשות "הוראה כובלת" לפיה הוא לא יוכל לבטל את ייפוי הכח ( במקרה זה יתאפשר ביטול רק על ידי בית המשפט.

ביטול בידי בית המשפט

במקרים מסוימים או באחת העילות הקבועות בחוק ניתן לבטל את יפוי הכח ע"י בית המשפט לבקשה ממנה או מיופה הכח.

מה כולל ייפוי כך מתמשך ?

זהות מיופה הכח או מיופי הכח, ניתן למנות לנושאים שונים מיופי כח שונים וכמובן למנות חליפים למקרה שמיופה הכח לא יוכל לטפל בענייני הממנה.

העניינים שבסמכות מיופה הכח :

עניינים רכושיים : לרבות ניהול נכסים, חשבונות בנק ועוד.

עניינים אישיים : לרבות מגורים, תעסוקה ועוד.

עניינים רפואיים

הנחיות מקדימות : אני יכול לקבוע מתי יפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף ומתי הוא יפקע, קביעת אדם מיודע, ועוד.

לפי החוק, ממנה רשאי לפי החוק לפרט למיופה החוק הוראות לגבי רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שינקטו בשמו על ידי מיופה הכח.

לדוגמא : הממונה יכול להביע רצון שלא ישימו אותו במוסד רפואי, או בדיור מוגן ולהביע את רצונו להישאר בבית עם מטפל

דוגמא נוספות, להישאר לגור קרוב לאחד מילדי הממנה, או לחלופין ליד מקום אחר אשר חשוב לממונה.

כמו כן, במידה והממנה ממנה מספר מיופי כח, כל פעולה לגבי הממנה צריך שתעשה בהסכמת כל מיופי הכח, כמובן שניתן לשנות זאת בהתאם לרצונו של הממנה.

לא ניתן לקבוע בהנחיות המקדימות הוראות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות. אלא בטופס נפרד שנקרא טופס ד' ( ייפוי כח לעניינים רפואיים בלבד).

 גם את ייפוי כח זה חייב להפקיד, אך במקרה זה צריך לעשות הפקדה ידנית בלבד על ידי הממנה, להבדיל מיפוי כח מתמשך אשר ניתן להפקיד בצורה מקוונת.

 

 

מעט נתונים סטטיסטיים ברקע ייפוי הכח המתמשך

בארה"ב 45% מהאזרחים מעל גיל חמישים חתמו על יפוי כח מתמשך, ו73% מהאזרחים מעל גיל 80 חתמו על יפוי כח מתמשך.  בישראל ייפוי הכח המתמשך הופך להיות פופולארי יותר ויתר מאז כניסתו לחוק במסגרת תיקון 18.

יפוי כח מתמשך הוא מעין " צוואה לחיים", צוואה אשר מדברת על הזמן בו אנו עדיין בחיים אך איננו מסוגלים להבין בדבר, במצב זה תוכלו להורות למיופה הכח שלכם על ההנחיות וההוראות שתרצו שלפיהם ינהגו במצב שחלילה תגיעו למצב זה.

הסיבה שהשכיחות לחתימה על יפוי כח מתמשך כל כך גבוהה, היא עלייה בתחולת החיים ויחד איתה מחלות כגון אלצהיימר\דמנציה.

ע"פ מחקרים כשליש עד חצי מהאוכלוסיה יחלו בדמנציה\אלצהיימר

ולכן אנשים אשר מגיעים לגילאי 45-50 מעוניינים למנות את מיופה כוחם ולתת את הנחיותיהם למקרה שחלילה נגיע למצב בו אנו זקוקים לזה.

ייפוי כח מתמשך יכול למנוע מצב של התעללות בזקנים על ידי ניצול כלכלי ועוד מצבי ניצול אחרים.

ע"פ מחקרים שנערכו, ניצול כלכלי של זקנים היא תופעה שכיחה ביותר ו1 מתוך 5 זקנים עובר ניצול כלכלי.

זקנים יכולים להיות "מטרה קלה" לניצול בשל מגוון סיבות : בריאות לקויה, מוגבלות וירידה קוגנטיבית, בדידות, תלות, לחצים משפחתיים ועוד.

בייפוי כח מתמשך, יש מנגנוני הגנה על אותו אדם מבוגר שחותם על ייפוי הכח שמתמשך.

הממנה, צריך לשבת עם עורך הדין פגישה אחת לבד וזאת לצורך הבנה ע"י עורך הדין המוסמך לערוך יפוי כח מתמשך על מי אותו ממנה סומך באמת

לממנה יש אפשרות לבטל את ייפוי הכח המתמשך

לממנה יש אפשרות למנות "אדם מיודע" אשר אותו מיופה כח שהממנה מונה, צריך ליידע אותו בכל פעולה מהותית שהוא עושה בקשר לממנה.

 

לסיכום

יש להבין כי אחד העקרונות בייפוי כח מתמשך הוא שמיופה הכח מחוייב לממש את עקרון ההחלטה עצמית של הממנה, מיופה הכח צריך לעודד את הממנה לקבל החלטות בעצמו, לשתף את הממנה, ולהתייעץ איתו בכל דבר בטרם יקבל החלטה ויעשה פעולה מכח יפוי הכח.

למיופה הכח אסור לפעול בניגוד לרצון הממנה, לכן לממנה יש את האפשרות לבטל את יפוי הכח גם לאחר שייפוי הכח נכנס לתוקף, אלא אם כן נבקש את שלא נוכל לבטל את יפוי הכח במידה ויכנס לתוקף.

חשוב מאד לגשת לעורך דין מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך והמתמחה בעריכת יפוי כח מתמשך על מנת לערוך את ייפוי הכח.

משרדנו מתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך באפוטרופוס הכללי ובעל נסיון רב בעריכת יפויי כח מתמשכים מכל המינים והסוגים במקצועיות וסבלנות רבה

אנו מזמינים אתכם להצטרף למהפכה, וליצור קשר עם משרדנו לצורך עריכת יפוי כח מתמשך

לקביעת פגישה ראשונית ללא עלות חייגו  09-9550777

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו !

משרדנו יושב בדרך מגדיאל 5 הוד השרון, ( צומת דרך רמתיים, רחוב הבנים ודרך מגדיאל) וכן נותן שירות גם בערים הסמוכות כמו כפר סבא ורעננה ובכל ערי המרכז. 

***המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ משפטי

5/5 - (158 votes)
אלון לוי, עו"ד

אלון לוי, עו"ד

ליעוץ חייגו 09-9550777

שתף מאמר זה