חתימת עורך דין / אישור עורך דין ברעננה

עלות אישור עורך דין ברעננה |  כמה עולה אימות חתימה ע"י עורך דין ברעננה |  מחיר אימות חתימה ברעננה

משרדנו חרט על דגלו לסייע לתושבי העיר רעננה ולהנגיש את שירות אימות חתימה / אישור מסמכים ע"י עורך דין/ אישור תצהירים במחיר הטוב בשוק וזאת על מנת לעזור ולא להכביד על תושבי רעננה.

בהרבה מקרים בחיינו נדרשים אנו לחתום על מסמכים שונים בפני עורך דין, למשל בהגשת בקשה לקבלת רשיון תיווך, תצהיר למשרד התחבורה, בהגשת מכרזים, בהגשת בקשות בהוצאה לפועל, ביטוח לאומי , אישור מסמכי חברה בע"מ ועוד.

מהו תצהיר?

תצהיר הוא מסמך בכתב אשר נועד להחליף עדות, אשר אדם חותם עליו בפני אדם המוסמך להחתים על תצהיר ( עורך דין), ואשר הוא מוהר להגיד את האמת ורק את האמת שאחרת הוא יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק.

יש להזדהות בפני עורך דין תעודת זהות או דרכון בר תוקף, וכן לחתום בפני עורך הדין על המסמך.

השימוש התצהירים נעשה בכל המישורים, גם בבתי המשפט אך גם ביום יום שלנו אנו נדרשים להביא תצהירים לכל מיני רשויות המבקשות מאיתנו זאת.

תצהירים לדוגמה :

תצהיר היעדר חריגות בניה
תצהיר יבואן מעורך דין
תצהיר הורה יחיד מעורך דין
תצהיר רשיון תיווך מעורך דין
תצהיר למשרד התחבורה מעורך דין
תצהיר למשרד הפנים מעורך דין
תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין
תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

כמו כן לעיתים נדרש רק "אימות חתימה ע"י עורך דין"
במסמכים כאלה, כל הנדרש הוא אישור שאותו אדם חתם על המסמך הנדון בפני עורך דין אשר זיהה אותו, מסמכים אלה מתבקשים לעיתים קרובות בהסכמי שכירות, שטרי חוב, מבוקשים ע"י בנקים ועוד.

משרדנו מעניק מחירים הוגנים ונותן מענה מקצועי לתושבי רעננה כבר שנים רבות ובמחירים הוגנים. 

כמו כן, לבעלי מוגבלויות / אנשים אשר קשה להם לצאת מהבית אנו מעניקים שירות של אימות חתימה / אישור עורך דין עד הבית

משרדנו יושב בדרך מגדיאל 5( פינת הרחובות דרך רמתיים, דרחוב הבנים ודרך מגדיאל  בהוד השרון ונותן ונותן שירות בעיר רעננה לתושבי רעננה  .
להצעת מחיר חייגו 09-9550777

בקרו בעמוד הפייסבוק https://www.facebook.com/AlonLevilaw/

***המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת

 

The cost of attorney certification in Ra'anana How much does signature verification by a lawyer in Raanana cost?

 

Our office is dedicated to helping the residents of the city of Raanana and to make available the signature verification / document approval service by an attorney / affidavit for the best price in the market, in order to help and not burden the Raanana residents.

 

In many cases in our lives we are required to sign various documents before an attorney, for example by submitting a request for a brokerage license, affidavit to the Ministry of Transportation, submitting tenders, filing applications, social security,

 

What is an affidavit?

 

An affidavit is a written document intended to replace evidence that a person signs before a person authorized to sign an affidavit, and who is a moher to tell the truth and only the truth that otherwise he will be subject to the penalties prescribed by law.

 

You must identify with an attorney an identity card or valid passport, and sign before the lawyer for the document.

 

The use of affidavits is made on all levels, even in the courts, but even on our daily basis we are required to bring affidavits to all kinds of authorities who ask us to do so.

 

Example affidavits:

 

Affidavit of absence of building irregularities

Affidavit of importer from lawyer

Affidavit of a single parent from a lawyer

Mediation of attorney's license

An affidavit to the Ministry of Transportation from a lawyer

Affidavit to the Interior Ministry from a lawyer

An affidavit to the Ministry of Defense from an attorney

An affidavit for requests for execution from a lawyer

 

In addition, sometimes only "signature verification by an attorney"

In such documents, all that is required is confirmation that the person signed the document in question before an attorney who identified it, these documents are often requested in lease agreements, promissory notes, wanted by banks and more.

 

Our firm provides fair prices and provides a professional response to the residents of Raanana for many years and at fair prices.

 

Also, for people with disabilities / people who are having trouble leaving the house, we provide a service of signature verification / lawyer approval to the house

 

Our office is located on Magdiel 5 Road (corner of Derech Ramatayim, Habanim Street and Magdiel Road in Hod Hasharon) and provides service to Raanana residents in Raanana.

To bid, call 09-9550777

 

La certification des coûts d'avocats à Raanana Combien coûte la vérification de la signature par un avocat à Raanana?

 

Notre bureau se consacre à aider les habitants de la ville de Raanana et à mettre à disposition le service de vérification de signature / approbation de documents par un avocat / affidavit au meilleur prix du marché, afin d'aider les résidents de Raanana et de ne pas leur impacter.

 

Dans de nombreux cas de notre vie, nous sommes obligés de signer divers documents devant un avocat, par exemple en soumettant une demande de licence de courtage, un affidavit au ministère des Transports, en déposant des offres, en déposant des demandes, en sécurité sociale,

 

Qu'est-ce qu'un affidavit?

 

Un affidavit est un document écrit destiné à remplacer la preuve qu’une personne signe devant une personne autorisée à signer un affidavit et qui est plus disposé à dire la vérité, et uniquement celle qui, sinon, sera passible des peines prévues par la loi.

 

Vous devez identifier une carte d'identité ou un passeport valide avec un avocat et le signer devant l'avocat.

 

Les affidavits sont utilisés à tous les niveaux, même devant les tribunaux, mais même quotidiennement, nous sommes tenus de présenter des affidavits à toutes les autorités qui nous le demandent.

 

Exemple d'affidavits:

 

Affidavit d'absence d'irrégularités dans l'immeuble

Affidavit de l'importateur de l'avocat

Affidavit d'un parent célibataire d'un avocat

Médiation de la licence d'avocat

Un affidavit au ministère des Transports d'un avocat

Affidavit au ministère de l'intérieur d'un avocat

Un affidavit au ministère de la défense d'un avocat

Un affidavit pour les demandes d'exécution d'un avocat

 

En outre, parfois seulement "vérification de la signature par un avocat"

Dans ces documents, il suffit de confirmer que la personne en question a signé le document en question devant un avocat qui l'a identifié. Ces documents sont souvent demandés dans les contrats de location, les billets à ordre, les demandes des banques, etc.

 

Notre société fournit des prix équitables et fournit une réponse professionnelle aux résidents de Raanana pendant de nombreuses années et à des prix équitables.

 

De plus, pour les personnes handicapées / ayant des difficultés à quitter la maison, nous fournissons un service de vérification de la signature / approbation de l'avocat à la maison.

 

Notre bureau est situé sur Magdiel 5 Road (au coin de Derech Ramatayim, Habanim Street et Magdiel Road à Hod Hasharon) et fournit des services aux résidents de Raanana à Raanana.

Pour enchérir, appelez le 09-9550777

 

 

5/5 - (122 votes)
אלון לוי, עו"ד

אלון לוי, עו"ד

ליעוץ חייגו 09-9550777

שתף מאמר זה