המקצוענות שלנו
הביטחון שלכם

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל – ייצוג חייבים וזוכים בתיקי הוצאה לפועל
הליכי ההוצאה לפועל מאפשרים למי שהוא בעל זכות ( זוכה), בין מכח פסק דין ובין מכח שטר לממש את זכותו נגד החייב.
מה ניתן להוציא אל הפועל ?
פסקי דין והחלטות של בתי משפט בעניין אזרחי ( כולל בתי דין דתיים).
החלטות, צווים ומסמכים שנקבע שיש לבצעם כמו פסק דין.
כל חיוב כספי שקבע רשם ההוצאה לפועל
שטרות, שיקים, שטרי משכון וכו'
כמו כן ניתן להגיש תביעות על סכום קצוב, העומדות בתנאי החוק

מה לא ניתן להוציא אל הפועל?
פסק דין ללא חלק אופרטיבי
פסק דין שעניינו איסור לעשיית מעשה או מניעתו

אילו טענות יכול חייב לטעון כנגד חוב / הליך שהוגש נגדו?
טענת "פרעתי" – הטענה אינה מוגבלת רק לפירעון החוב, אלא לכל טענה שיש בה לפטור את החייב מלמלא אחר החיוב המוטל עליו, למשל : קיזוז, ויתור, פטור, פשרה ועוד.

התנגדות לביצוע שטר/תביעה על סכום קצוב – מהות ההתנגדות היא התנגדות לעצם קיום החוב, המועד להגשת ההתנגדות הוא תוך 30 ימים ממועד מסירת האזהרה .

משרדנו מייצג חייבים וזוכים בלשכות ההוצאה לפועל וישמח לעמוד לשירותכם