המקצוענות שלנו
הביטחון שלכם

דיני עבודה

דיני עבודה – ייצוג עובדים ומעסיקים בבית הדין לענייני עבודה

עולם החקיקה בדיני העבודה הוא עולם גדול ומעניין, עולם אשר מסדיר את היחסים שבין עובד למעביד, חוקי העבודה הינם חוקים קוגנטיים ( שלא ניתן להתנות עליהם), אלא לטובת העובד.
היום יותר מתמיד יש מודעות לדיני העבודה ועובדים מוצאים את עצמם עומדים על זכויותיהם יותר מתמיד באמצעות עורך דין לדיני עבודה.
לצערנו הרב גם בימיני ישנם מעסיקים אשר אינם מקפידים על קיום כל דיני העבודה בחוק ומקפחים בדרך כזו או אחרת את עובדיהם.
משרדנו מעניק שירותי ייעוץ משפטי שוטף בדיני עבודה לחברות קטנות וגדולות, ונותן להם תחושת ביטחון והגנה מפני תביעות עובדים באמצעות עורכי דין דיני עבודה מהטובים בשוק
כמו כן משרדנו נותו שירות עורך דין דיני עבודה לייצוג לעובדים מול מעסיקיהם לרבות הגשת תביעות בבית הדין לעבודה.
למשרדנו הצלחות רבות בתחום דיני העבודה ומייצג באופן שוטף חברות גדולות במשק המעסיקות מאות עובדים.
המשרד מלווה באמצעות עורכי דין לדיני עבודה מעסיקים ועובדים בהליכים השונים, לרבות בבית הדין לעבודה, בהתנגדות להיתר פיטורים בהריון, הליכי שימוע, פיטורים ועוד.
חוקי העבודה בהם משרדנו מתמחה מעניק שירותים:

חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
צו ההרחבה לדמי הבראה
חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני על כלל העובדים במשק
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
צו ההרחבה בדבר החזר הוצאות נסיעה
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
צו ההרחבה בעבור תשלום ימי חג ושבתון
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
צו ההרחבה על תשלום ימי אבל
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007
חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976
חוק עובדים זרים, התשנ"א-199